Harash Metal Industries LTD

Harash Metal Industries LTD

פרופיל החברה

חרש תעשיות מתכת בע"מ הינה חברה בבעלות פרטית הפעילה בענף המתכת מזה כ-25 שנה.
החברה מנוהלת ע"י הבעלים.
המפעל ומשרדי החברה ממוקמים ביהוד ופועלים בשטח של כ-2000 מ"ר.

תחום הפעילות של החברה מתחלק ל2- תחומים עקריים:
מסגרות חרש - תכנון וביצע של קונסטרוקציות פלדה מסוגים שונים בהקיף של מאות טון.
מסגרות אומן - תכנון וביצוע אלמנטי פלדה בעיקר בתחום המסגרות לבנין הכוללים: דלתות, חלונות, שערים, אלמנטים אקוסטים, דלתות ממוגנות אש וגז, מדרגות מעקות וכו'.

החברה מעסיקה כ-35 עובדים בתחומים השונים: הנהלה, תכנון, ביצוע - ייצר והרכבה.

חרש תעשיות מתכת בע"מ רשומה כקבלן רשום בענף הקונסטרוקציות פלדה ומפעילה מערכת אבטחת איכות מסוג 2000-9002 ISO , כמו כן, נבחרה החברה בשנת 2004 כיצואן מצטיין בזכות יצוא פלדה לחו"ל.